потрошни матер. за печатење

потрошни матер. за печатење

Во оваа група артикли се сместени сите видови потрошни материјали кои се користат во различити процеси на печатење, тонер прашоци, бои, хартии и други медии врз кои би се печатело. Во понудата се застапени оригинални продукти на производителот сопственик на брендот, продукти на други производители компатибилни со оригиналните, но посебно интересни се репарираните продукти за кои даваме гаранција исто како и за оригиналните по цена на чинење дури и 4-5 пати пониска од онаа на оригиналите.

Потрошувачите кои навистина сакаат ефтин отисок, тука ке најдат понуда на таканаречените ЦИСС системи кои овозможуваат отисок дури и 98% поефтин од оној со оригиналните консумативи.

Напредно пребарување

Powered By OpenCart
Анфил групација © 2023