За нас

Групација со долгогодишно искуство од областа на информатиката, печатарските технологии, електрониката...

За повеќе информации околу групацијата Анфил можете да го погледнете следниот линк!

Одговорно лице за финансиски и правни прашања: Зорица Бурчевска  

Одговорно лице за логистичка и координативна служба: Маре Лазаревска

Одговорно лице за печатница и печатарски услуги: Ирена Самарџиоска

Сервис и одржување на информатичка опрема: Никола Алексовски

Одговорно лице  за големопродажба: Александра Тасковска

Електронска продажба и малопродажба: Сања Николовски

Powered By OpenCart
Анфил групација © 2023