Полиса за приватност

Го задржуваме правото за промена на цените и условите за соработка без претходна најава и договор, освен за стоката која е веќе платена или за која договорот е во тек!

Сите податоци за нашите клиенти кои се сместени во нашата архива не смеат да бидат злоупотребени или дадени на трети лица освен на истражните органи со потребен налог. Сите такви податоци имаат статус на деловна тајна и како такви ќе бидат третирани.

Powered By OpenCart
Анфил групација © 2023